Các Phòng - Ban

Ban giám hiệu
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 15:51

Ban giám hiệu Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn:

TS. Hoàng Bảo Hùng - Hiệu trưởng

Ths. Võ Duy Thanh - P. Hiệu trưởng

TS. Trần Thế Sơn - P. Hiệu trưởng

 

 
Phòng Đào Tạo
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 11:01

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác tuyển sinh; quản lý chất lượng đào tạo; quản lý sinh viên.

 
Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 10:58

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý,  tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của trường.

 
Phòng Tổ chức cán bộ - lao động
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 10:55

 

Phòng Tổ chức cán bộ - lao động có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương; công tác tổng hợp, thi đua - khen thưởng; công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo.

 
Phòng Hành Chính - Quản trị
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 10:51

Phòng Hành chính - Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý,  tổ chức thực hiện công tác hành chính; công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác quản trị - quản lý tài sản.

 
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 10:21

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng sinh viên; công tác quản lý sinh viên và công tác quản lý ký túc xá.

 
Trạm Y Tế
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 09:31

Trạm Y tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho CBVC, SV và công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường.

 
Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ
Viết bởi admin   
Thứ năm, 02 Tháng 2 2012 11:02
Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ.