Các khoa

Khoa cơ bản
Viết bởi admin   
Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 16:03

khoacb1Khoa Cơ bản có 4 bộ môn:

-  Khoa học xã hội và nhân văn

-  Khoa học tự nhiên

-  Ngoại ngữ

-  Giáo dục thể chất

Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 25 người, 01 nghiên cứu sinh nước ngoài, 01 nghiên cứu sinh trong nước, 22 Thạc sĩ

 
Khoa Công nghệ thông tin
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 08 Tháng 6 2012 07:00

khoacntt1Khoa gồm 03 bộ môn :

-  Hệ thống thông tin

-  Mạng máy tính

-  Lập trình máy tính

Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 25 người, trong đó có 04 Tiến sĩ, 06 nghiên cứu sinh nước ngoài, 19 Thạc sĩ.

 
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông
Viết bởi admin   
Thứ năm, 07 Tháng 6 2012 07:00

khoatmdt1Khoa  Thương mại điện tử - truyền thông  có 3 bộ môn:

-  Thương mại Điện tử

-  Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng

-  Marketing.

Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 34 người, gồm 03 Tiến sĩ, 06 Nghiên cứu sinh nước ngoài, 01 Nghiên cứu sinh trong nước và 28 Thạc sĩ

 
Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông
Viết bởi admin   
Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 07:00

khoadtvt1Khoa gồm 03 bộ môn:

- Thiết kế Kiến trúc

- Thiết kế Đồ hoạ

- Tin học- Viễn thông

Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 23 người, trong đó 03 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh nước ngoài, 01 Nghiên cứu sinh trong nước,15 thạc sĩ.