Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ Cán bộ Giảng viên
Viết bởi admin   
Thứ năm, 17 Tháng 11 2016 16:16

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn là nguồn lực chính quyết định sự thành công của Nhà trường. Trong những năm qua, đội ngũ này đã đáp ứng được các yêu cầu về số lượng, chất lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đáp ứng đầy đủ mọi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin & Truyền thông giao cho.


 
Tổ chức nhân sự
Viết bởi admin   
Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 11:29

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường có 187 cán bộ, giảng viên và lao động phục vụ trong đó có 107 giảng viên; 58 cán bộ và 22 lao động phục vụ. Trong 107 giảng viên có 10 giảng viên có học vị tiến sĩ và 86 giảng viên có học vị thạc sĩ.