Nhân sự BCH Đảng bộ Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Nhân sự BCH Đảng bộ Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Hoàng Bảo Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TTTT - Bí thư Đảng bộ trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

2

Võ Duy Thanh

Phó Bí thư

3

Lê Tự Thanh

Ủy viên

4

Nguyễn Văn  Tân

Ủy viên

5

Ngô Viết Phương

Ủy viên

6

Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Ủy viên

7

Trần Thị Trà Vinh

Ủy viên

8

Nguyễn Văn Phi

Ủy viên

9

Trương Văn Tuấn

Ủy viên