Cơ cấu tổ chức BCH Đoàn Thanh niên Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Cơ cấu tổ chức BCH Đoàn Thanh niên Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn:

TT

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê Quán

Chức vụ

1

Nguyễn Kim Cường

22/4/1984

Nam

Vĩnh Phúc

Bí thư

2

Nguyễn Ngọc Hòa

06/02/1980

Nam

Phú Yên

Phó bí thư

3

Văn Hùng Trọng

22/9/1986

Nam

Đà Nẵng

Phó bí thư

4

Phan Diệu Trinh

02/03/1991

Nữ

Đà Nẵng

Ủy viên BTV

5

Ngô Đức Lâm

02/01/1986

Nam

Khánh Hòa

Ủy viên BTV

6

Võ Thành Vũ

09/06/1987

Nam

Đà Nẵng

Ủy viên BCH

7

Trần Lê Ngọc Hà

24/12/1993

Nữ

Huế

Ủy viên BCH

8

Dương Tuấn Quang

19/10/1989

Nam

Huế

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Bảo Tích

24/5/1994

Nam

Hà Tĩnh

Ủy viên BCH

10

Lê Thị Tuyết Sương

21/3/1997

Nữ

Quãng Ngãi

Ủy viên BCH

11

Lê Đức Huy

25/8/1997

Nam

Quảng Trị

Ủy viên BCH

12

Lê Thị Thu Quyên

12/10/1998

Nữ

Bình Định

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Thu An

26/01/1998

Nữ

Quảng Nam

Ủy viên BCH

14

Bùi Thị Ngọc Loan

17/01/1997

Nữ

Kon Tum

Ủy viên BCH

15

Nguyễn Quang Nghĩa

19/04/1997

Nam

Quảng Ngãi

Ủy viên BCH

 

 

 Cơ cấu BCH Hội Sinh Viên:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Đảng/

Đoàn

Chức vụ

chuyên môn

1

Nguyễn Ngọc Hòa

1980

Đảng viên

Chủ tịch Hội SV

2

Dương Tuấn Quang

1989

Đoàn viên

Phó chủ tịch

3

Phạm Công Phước Mẩn

1997

Đoàn viên

Ủy viên BTK

4

Võ Thị Ty

1996

Đoàn viên

Ủy viên BCH

5

Nguyễn Thành Đạt

1998

Đoàn viên

Ủy viên BCH

6

Nguyễn Thị Bích Phượng

1998

Đoàn viên

Ủy viên BCH

7

Nguyễn Thị Thu An

1997

Đoàn viên

Ủy viên BCH

8

Trần Đình Trọng

1996

Đoàn viên

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Quang Thanh

1997

Đoàn viên

Ủy viên BCH

10

Hoàng Dương Trọng Quý

1997

Đoàn viên

Ủy viên BCH

11

Võ Văn Lộc

1994

Đoàn viên

Ủy viên BCH