Danh sách nhân sự BCH Công đoàn Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Danh sách nhân sự BCH Công đoàn Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Đảng viên

1

Nguyễn Văn Tân

Chủ tịch

X

2

Trần Thị Kim Oanh

Phó chủ tịch

X

3

Dương Thị Phượng

UV BTV

X

4

Nguyễn Quang Vũ

UV BCH

X

5

Lê Thị Thanh Lan

UV BCH

X

6

Đoàn Văn  Dự

UV BCH

 

7

Hoàng Đình An

UV BCH

X

8

Nguyễn Thị Mai

UV BCH

X

9

Nguyễn Ngọc  Hòa

UV BCH

X

10

Lê Thị Thanh Vân

UV BCH

X

11

Trần Ngọc Phương Thảo

UV BCH