Đoàn thể

Danh sách nhân sự BCH Công đoàn Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
Viết bởi admin   
Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 15:28

Danh sách nhân sự BCH Công đoàn Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

 
Nhân sự BCH Đảng bộ Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
Viết bởi admin   
Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 15:10

Nhân sự BCH Đảng bộ Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

 
Cơ cấu tổ chức BCH Đoàn Thanh niên Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn
Viết bởi admin   
Thứ ba, 05 Tháng 6 2012 07:00

Cơ cấu tổ chức BCH Đoàn Thanh niên Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn:

 
Văn bản
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 4 2011 15:30

Văn bản công tác Đảng

Văn bản công tác Công đoàn

Văn bản công tác Đoàn Thanh niên