Hội thảo chuyên đề cấp khoa

Nhằm nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho giảng viên khoa Khoa học máy tính nói riêng và giảng viên toàn trường nói chung, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, Khoa Khoa học máy tính dự kiến tổ chức hội thảo về chủ đề kiểm thử phần mềm. Kế hoạch cụ thể như sau:


Nhằm nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho giảng viên khoa Khoa học máy tính nói riêng và giảng viên toàn trường nói chung, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, Khoa Khoa học máy tính dự kiến tổ chức hội thảo về chủ đề kiểm thử phần mềm. Kế hoạch cụ thể như sau:
  • Chủ đề: Kiểm thử phần mềm
  • Người trình bày:

* Giảng viên Nguyễn Quang Vũ (đang nghiên cứu sinh tại Ba Lan).

* Giảng viên Nguyễn Thị Hoa Huệ (đang nghiên cứu sinh tại Pháp)

  • Đối tượng: Cán bộ, giảng viên toàn trường quan tâm đến kiểm thử phần mềm.
  • Địa điểm: Phòng họp khoa KHMT
Thời gian: 8h00 ngày 30/08/2013.