Thông báo V/v đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2012-2013

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là hoạt động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là ở trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn. Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên NCKH dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 06/2013 phòng HTQT& NCKH phát động phong trào học tập và NCKH như sau:  

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là hoạt động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là ở trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn. Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên NCKH dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 06/2013 phòng HTQT& NCKH phát động phong trào học tập và NCKH như sau: 

I. Thể lệ đăng ký

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đang theo học tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn. Có thể đăng ký theo cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

2. Thời gian thực hiện đề tài: Không quá 6 tháng

3. Lĩnh vực đăng ký: Tất cả các lĩnh vực đang học tập tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn. Sau đây là một số lĩnh vực và đề tài tiêu biểu:

* Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiến trúc (nghiên cứu tương tác phần mềm 3D, ứng dụng phần mềm đồ họa vào thiết kế sản phẩm…).
 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong mạng viễn thông.
 • Ứng dụng trong lĩnh vực vi điều khiển.
 • Thiết kế bộ kit thực hành.
 • Nghiên cứu, xây dựng chương trình mô phỏng thí nghiệm.

* Khoa Khoa học máy tính

 • Lập trình ứng dụng: mobile, windows form, web form.
 • Nghiên cứu xây dựng và tối ưu hóa hệ thống mạng máy tính.
 • An ninh và bảo mật an ninh mạng, thiết bị di động.
 • Nghiên cứu, triển khai và tối ưu hóa các hệ thống thông tin và CSDL.

* Khoa thương mại điện tử

 • Nghiên cứu các mô hình kinh doanh điện tử.
 • Xây dựng hệ thống Marketing.
 • Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh trường.
 • Bảo mật trong hệ thống thương mại điện tử.
 • Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trinh đào tạo ngắn hạn tại trường Việt Hàn của sinh viên- GVHD: Trương Thị Viên
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đi làm thêm đối với kết quả học tập của sinh viên
 • Đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện trường CĐ CNTT hữu nghị Việt- Hàn của sinh viên
 • Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của café Internet của trường CĐ CNTT hữu nghị Việt- Hàn

4. Sinh viên có thể tự nghiên cứu độc lập hoặc lập thành nhóm nghiên cứu, liên hệ với các giảng viên để xin đề tài và hướng dẫn nghiên cứu hoặc tự đưa ra đề tài.  

II. Quy trình xét chọn và nghiệm thu đề tài:

- Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCKH (mẫu đăng ký đính kèm thông báo này) gửi cho Khoa trước 16h30 ngày 25/10/2012. Hồ sơ bao gồm phiếu đăng ký đề tài, thuyết minh đề tài, dự toán kinh phí (mỗi mẫu 5 bản) (xếp thứ tự như trên);

- Việc tổ chức tuyển chọn đề cương được thực hiện tại các Khoa. Khoa phải đưa ra những nhận xét về tính khả thi, hiệu quả và khả năng thực hiện đề tài; và gửi danh sách các đề tài đạt yêu cầu về cho phòng HTQT& NCKH trước 16h30 ngày 02/11/2012.

- 13/11/2012: Nhà trường sẽ tổ chức xét duyệt cấp trường. Sau đó công bố kết quả xét chọn và ý kiến nhận xét của Hội đồng khoa học trường để các cá nhân/nhóm chỉnh sửa lại đề cương.

- Kết thúc 3 tháng nghiên cứu đầu tiên, chủ nhiệm đề tài phải nộp về phòng HTQT& NCKH báo cáo tiến độ nghiên cứu.

- Các Khoa thành lập hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để chấm điểm công trình nghiên cứu và chọn các đề tài đạt yêu cầu tham gia bảo vệ cấp trường. Căn cứ trên đó, phòng HTQT& NCKH sẽ chọn lựa theo điểm do các Khoa cung cấp để tham gia bảo vệ tại Hội nghị sinh viên NCKH.

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 3.962962-323 hoặc email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Vậy phòng HTQT& NCKH kính đề nghị các Khoa thông báo tới tất cả các bạn sinh viên, động viên và giúp đỡ sinh viên tham gia.

-

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Hoàng Thị Khánh Vân 

Các biểu mẫu xin download tại đây

Định hướng nghiên cứu khoa học xin download tại đây hoặc xem trực tuyến ở bên dưới: