Hội thảo cấp Khoa về “Sử dụng một số chức năng của Excel 2013 để giải các bài toán thống kê”

Sáng ngày 18/10/2017, Khoa cơ bản – trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn tổ chức hội thảo với chủ đề “Sử dụng một số chức năng của Excel 2013 để giải các bài toán xác suất thống kê”. Tham dự hội thảo có Th.S Dương Thị Phượng, Th.S Hoàng Trọng Dũng- Phó Trưởng khoa Cơ bản và các giảng viên thuộc khoa.

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm để giải các bài toán kinh tế như SPSS, R…, mỗi phần mềm đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, phần mềm được sử dụng phổ biến nhất chính là Excel bởi nó có rất nhiều thuận lợi vì có sẵn trong mỗi máy tính không phải cài đặt, việc sử dụng nó gần như phổ cập và đặc biệt là nó đủ mạnh để giải quyết các bài toán kinh tế từ đơn giản đến phức tạp.

Tại hội thảo, Th.S Trần Thị Bích Hòa trình bày đầy đủ, chi tiết các lệnh và chức năng của nó trong Excel 2013 để giải các bài toán xác suất thống kê, đặc biệt là công cụ Analysis Toolpak.Có tất cả 19 chức năng trên công cụ Data Analysis trong đó có một chức năng phân tích Fourier (Fourier Analysis) được dùng trong kĩ thuật, 18 chức năng còn lại được dùng trong phân tích thống kê đó là: phân tích phương sai (Anova), phân tích tương quan (Correlation), phân tích hồi quy (Regression), phương pháp trung bình động trong dự báo kinh tế (Moving Average), thống kê mô tả để phân tích dữ liệu (Descriptive Statistics), vẽ biểu đồ (Histogram), sắp xếp vị thứ và phần trăm (Rank and Percentile), đặc biệt là cung cấp 5 chức năng đề giải quyết bài toán kiểm định 2 mẫu.


hoithaokhoacoban

Sử dụng công cụ Analysis Toolpak để phân tích các bài toán thống kê


Sau phần trình bày của Th.S Trần Thị Bích Hòa, các giảng viên tham gia hội thảo đã đặt các câu hỏi thảo luận sôi nổi. Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, được các giảng viên trong khoa đánh giá cao.

 Tin: Trần Thị Bích Hòa - Khoa cơ bản