Đoàn Cán bộ trẻ chính phủ Hàn Quốc đến thăm và làm việc với trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Ông Kang Choong Nam – Trưởng đoàn cán bộ trẻ của chính phủ Hàn Quốc có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

Tại buổi làm việc, Ông Võ Duy Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về trường trong quá trình khởi công xây dựng và phát triển trường đến nay. Với bước đầu hình thành và phát triển, trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn, đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong buổi làm việc, đại diện đoàn cán bộ trẻ của chính phủ Hàn Quốc cũng trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường về một số vấn đề như: Kinh phí xây dựng và phát triển trường; Kế họach và định hướng nâng cấp trường lên bậc đào tạo đại học; Vấn đề đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ giảng viên của nhà trường; Trao đổi hợp tác với các tổ chức nước ngoài cụ thể với trường các trường ở Hàn Quốc… Sau khi trao đổi Ông Kang Choong Nam – Trưởng đoàn cán bộ trẻ của chính phủ Hàn Quốc rất vui mừng về sự thành công, phát triển và cảm ơn sự đón tiếp của trường đối với đoàn.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Võ Duy Thanh đề nghị với đoàn cán bộ trẻ của chính phủ Hàn Quốc nói riêng và chính phủ Hàn Quốc nói chung tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ trường trong thời gian tới.

doanCB

doanCB1

doanCB2

Tin: Kim Cường – Viethanit.edu.vn