Thông báo V/v cung cấp bài viết cho Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 06

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học công bố các kết quả nghiên cứu của mình, Ban biên tập Chuyên đề Khoa học và Giáo dục trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường hưởng ứng, tham gia viết và gửi bài đăng trên Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 06, góp phần đưa những thông tin khoa học có giá trị đến với bạn đọc.


1. Yêu cầu nội dung và hình thức

Bài viết phải chưa từng được đăng trên bất kỳ ấn phẩm, tạp chí nào khác. Bài viết được thể hiện bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, dài không quá 07 trang theo khuôn dạng sau:  Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12pt; Margin: top: 2cm, bottom: 2 cm, left: 3cm, right: 2cm. Chú thích bảng biểu đặt trên bảng biểu; chú thích sơ đồ hoặc hình ành đặt dưới sơ đồ hoặc hình ảnh. (Xem file đính kèm)

Danh mục tài liệu tham khảo ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo thứ tự sau: tên tác giả (năm xuất bản), tên sách (hoặc tạp chí hoặc hội nghị), [tập, số, trang], nhà xuất bản, nơi xuất bản. Tài liệu tham khảo phải được thể hiện bằng tiếng của nước đã xuất bản tài liệu tham khảo đó, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch sang tiếng Việt. Tài liệu tham khảo trên Internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày truy cập, và đường dẫn (link) đến tài liệu đó.

Lưu ý trình bày bài theo thứ tự:

-         Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

-         Tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

-         Nội dung chi tiết (Đặt vấn đề, nội dung và kết quả nghiên cứu, kết luận);

-         Tài liệu tham khảo.

-         Tên file mềm: tentomtatbaibao_tentacgia

2. Thời hạn nhận bài: Ngày 01/08/2016.
3. Địa chỉ liên hệ và gửi bài cộng tác:

Ban Biên tập Chuyên đề Khoa học và Giáo dục, phòng HTQT&KHCN, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.

Thông báo chi tiết tại đâymẫu báo cáo tại đây

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 3962962- 323

Trân trọng thông báo!