Thông báo v/v sinh viên đăng ký địa chỉ ngoại trú năm học 2015 -2016 (đăng lại)

Thực hiện Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 27/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế ngoại trú đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc học sinh, sinh viên (HSSV) đăng ký địa chỉ ngoại trú năm học 2015-2016 như sau:

1. Sinh viên phải đăng ký ngoại trú ( Có mẫu Đăng ký đính kèm): 

- Sinh viên hiện đang ở cùng với gia đình;

- Sinh viên thuê trọ, ở  nhà người thân, người quen.

2. Sinh viên không phải đăng ký ngoại trú:

Sinh viên hiện đang ở tại ký túc xá của nhà trường.

3. Các bước thực hiện đăng ký:

a) Tìm hiểu thông tin về chủ hộ mình đang ở, đang thuê trọ, gồm: Họ tên, địa chỉ cụ thể (tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố);

b) Kê khai thông tin đầy đủ vào đơn đăng ký ở ngoại trú ( lưu ý  họ tên chủ hộ, địa chỉ cụ thể nơi tạm trú) theo mẫu gửi kèm; có ý kiến của phụ huynh (không phải là chủ trọ) đồng ý cho sinh viên ở ngoại trú và số điện thoại của phụ huynh để liên lạc khi cần;

c) HSSV nộp bản đăng ký cho Lớp trưởng; sau đó lớp trưởng lập danh sách theo biểu mẫu; gửi file mềm về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và nộp giấy đăng ký về phòng Công tác sinh viên ( Phòng 101/ ký túc xá 1).

DANH SÁCH SINH VIÊN Ở NGOẠI TRÚ - LỚP…………

TT Mã Sv Họ tên sinh viên Ngày sinh Ở nhà Ông (Bà) Địa chỉ

 

4. Thời hạn nộp Đăng ký ở ngoại trú

a/ Đối với SV Cao đẳng khóa 7;8: Đến ngày 9/10/2015;

b/ Đối với SV Cao đẳng khóa 9: Đến ngày 03/11/2015

Sinh viên ngoại trú không thực hiện đăng ký ở ngoại trú theo đúng quy định trên  phải chịu hình thức kỷ luật, trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, Cố vấn học tập lớp kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục HSSV thực hiện nghiêm túc việc đăng ký ngoại trú năm học 2015 -2016./.