Thông báo v/v Bố trí sinh viên ở KTX học kỳ II, Bàn giao phòng ở học kỳ I năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P.CT&CTSV) thông báo việc bố trí sinh viên ở KTX học kỳ II và bàn giao phòng ở học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

A/ Việc bố trí phòng ở học kỳ II:

- HSSV có nhu cầu ở KTX tiếp trong học kỳ II, phải đến P.CT&CTSV làm thủ tục trước ngày 22/01/2016.

I/ Loại phòng ở: Như Học kỳ I vừa qua – Không thay đổi

II/ Thủ tục: Tất cả HSSV (Kể cả trường hợp ở lại phòng cũ ) đều thực hiện:

Làm đơn( theo mẫu, 01 ảnh màu 3x4 ) → Nộp tiền → nhận phòng ở.

(Nếu chưa có tiền, thì phải cam đoan nộp sau từ ngày15/02 đến 29/02/2016)

III/ Thời gian, địa điểm và người giải quyết:

1/ Thời gian: Từ 7h30 -11h30 và 13h00-16h30, các ngày từ 11/01 đến 29/01/2016.

2/ Địa điểm: Phòng 101/KTX 1

3/ Người tiếp nhận, giải quyết:

a/ Tiếp nhận đơn, bố trí và thu tiền:

+ HSSV ở ký túc xá 1:  Thầy Hoàng Đình An;

+ HSSV ở ký túc xá 2:  Thầy Bùi Văn Cường

b/ Bàn giao phòng ở cho HSSV: Thầy Phan Đức Anh.

B/ Việc bàn giao phòng ở HKI:

HSSV không có nhu cầu ở KTX trong HKII, phải bàn giao phòng cho P.CT&CTSV chậm nhất là ngày 01/02/2016 theo quy định sau:

- Trước khi bàn giao, phải làm vệ sinh sạch sẽ toàn bộ phòng ở, khu vệ sinh; giường, tủ, quạt phải để đúng vị trí quy định; tất cả cửa phải đóng chốt.

- Khi bàn giao phải ký biên bản giao nhận và bồi thường tài sản hư hỏng, mất mát (nếu có).

- HSSV không bàn giao phòng đúng thời hạn trên, coi như tiếp tục ở trong HKII và phải đóng tiền cho đến khi bàn giao cho P.CT&CTSV.

IV/ Lưu ý:

* HSSV chỉ được ở ký túc xá trong HKII khi đã nộp đơn;

* HSSV đang ở phòng nào được ưu tiên bố trí ở lại phòng đó.