Thông báo V/v Tổ chức chào cờ tháng 9/2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng trong năm học 2015 - 2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 9/2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Từ 7 giờ 00 – 7 giờ 50 phút  (Sáng thứ Hai, ngày 07/9/2015)

(Sinh viên có mặt lúc 6 giờ 45 phút để sắp xếp chỗ ngồi và ổn định tổ chức)

2. Địa điểm và bố trí chỗ ngồi cho sinh viên:

- Địa điểm tại Hội trường tròn.

- Bố trí chỗ ngồi (như sơ đồ kèm theo).

3. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ Hai ngày 07/9/2015;

(Gồm các lớp học phần như danh sách kèm theo phía dưới)

- Phòng Đào tạo, phòng CT&CTSV, lãnh đạo Khoa, Giảng viên có giờ từ tiết 1 của sáng thứ Hai, ngày 07/9/2015;

- Đại diện Đoàn trường.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho từng lớp; điểm danh SV, theo dõi kết quả thực hiện chào cờ của các lớp và báo cáo Ban giám hiệu.

- Báo cáo tình hình công tác sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015-2016.

4.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Chuẩn bị Hội trường;

- Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro; nhạc và lời bài quốc ca.

4.3. Các Khoa, giảng viên bộ môn:

- Khoa thông báo cho giảng viên có lên lớp từ tiết 1 ngày 07/9/2015 tham gia và yêu cầu sinh viên học các lớp học phần tương ứng do mình giảng dạy tập trung để tham dự lễ chào cờ.

 

4.4. Đoàn Trường:

- Phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên trong chuẩn bị nội dung, ổn định và bảo đảm trật tự buổi chào cờ.

Kính đề nghị Khoa và các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với phòng Chính trị & Công tác sinh viên để tổ chức buổi chào cờ tháng 9/2015 đạt kết quả tốt.

Trân trọng thông báo./.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM DỰ CHÀO CỜ
SÁNG THỨ HAI – NGÀY 07/9/2015

TT

Khoa

Họ

Tên

Học phần

Ghi chú

1

Cơ bản

Phạm Trần Mộc

Miêng

Tiếng Anh 3

27 SV

2

Cơ bản

Võ Thị Thanh

Ngà

Tiếng Anh 2

32 SV

3

CNTTUD

Phan Đăng Thiếu

Hiệp

LS Mỹ thuật Thế giới

32 SV

4

CNTTUD

Võ Thành

Thiết kế nội thất

14 SV

5

CNTT

Đỗ Công

Đức

Quản trị mạng Linux

36 SV

6

CNTT

Trịnh T Ngọc

Linh

LT VB.Net với CSDL

27 SV

7

TMĐT&TT

Trần Thảo

An

Thương mại điện tử

30 SV

 

Tổng cộng với 198 SV, trong đó có 04 SV khóa cũ.