THÔNG BÁO Mời dự “Đêm giao lưu văn nghệ sinh viên Việt – Hàn 2013”

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ sinh viên Việt – Hàn đã được Ban giám hiệu phê duyệt, với sự tham gia của sinh viên trường ta và 30 sinh viên tình nguyện Hàn Quốc, Tình nguyện viên Hàn Quốc; Hội Người Hàn tại Đà Nẵng và sinh viên Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Phòng Công tác sinh viên thông báo mời tất cả sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt-Hàn về tại trung tâm sinh viên của trường để tham dự “Đêm giao lưu văn nghệ sinh viên Việt – Hàn 2013”:

1. Thời gian:Từ 17 giờ, ngày 31/7/2013;

2. Địa điểm: Tầng 3 – Trung tâm sinh viên.

Trân trọng thông báo./.