Kết quả xét khen thưởng phong trào thi đua năm học 2013-2014

Thực hiện Quyết định số: 351/QĐ-CĐVH ngày 08/10/2013 của hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng học sinh sinh viên;

Ngày 12/9/2014, Hội đồng xét thi đua khen thưởng Trường đã tiến hành họp xét thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua năm học 2013-2014. Ngày 01/10/2014,  Hiệu trưởng ký quyết định công nhận biểu dương khen thưởng cho 30 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào thi đua năm học 2013 – 2014, trong đó: 02 Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 28 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, 02 tập thể đạt danh hiệu tập thể tiến tiến. (xem file tại đây)

Tin: Nguyễn Nga - CTSV