Chương trình học bổng sau đại học 2013

 

htqtCăn cứ thông báo số 53/TCCB ngày 17/01/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển sinh học bổng của Chính phủ Úc 2013;

Căn cứ thông báo về chương trình học bổng Fullbright của chính phủ Hoa Kỳ;

Nay phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu Khoa học thông báo chương trình học bổng và đề nghị các đơn vị đề cử người dự tuyển đủ điều kiện theo yêu cầu sau:

1./ Chương trình học bổng năm 2013:

a./ Chương trình học bổng đào tạo sau đại học năm 2013 của Chính phủ Úc.

b./ Chương trình học bổng Fullbright lấy bằng Thạc sỹ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2013-2014.

2./ Đối tượng dự tuyển:

Thực hiện theo quy chế tuyển dụng – đào tạo, bồi dưỡng – bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

(Thông tin chi tiết, yêu cầu tham dự chương trình học bổng và mẫu giấy tờ quy định xem trên file đính kèm)

3./ Thời gian đăng ký dự tuyển:

Các đơn vị lập danh sách đề cử (theo file kèm) gởi về phòng HTQT&NCKH trước ngày 16/02/2012.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng HTQT &NCKH (skype: lethaovh, số điện thoại nội bộ 324) để được hướng dẫn thêm. Phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu Khoa học xin trân trọng thông báo!