Cơ hội du học tại Trường Đại học Pusan

I. Các ngành đào tạo

Khoa

Chuyên ngành/Ngành

Cử nhân

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Khoa Điều dưỡng

Điều dưỡng

x

x

x

Công tác xã hội và Người cao tuổi

x

 

 

Khoa Khoa học Y tế

Khoa học Lâm sàng

x

x

x

Vật lý Trị liệu

x

x

x

Khoa học Phóng xạ

x

x

x

Nha khoa

x

x

x

Chăm sóc sức khỏe

x

x

x

Liệu pháp Lời nói và Thính giác

x

x

 

Khoa Khoa học Ứng dụng

Kỹ thuật Môi trường

x

x

 

Y tế Công nghiệp

x

x

 

Quản lý Môi trường

x

 

 

Kỹ thuật Máy tính

x

x

 

Phần mềm

x

 

 

Khoa Khoa học Xã hội

Quản trị Kinh doanh

x

x

x

Quản trị Phân phối

x

 

 

Hệ thống Thông tin Quản lý

x

 

 

Phúc lợi xã hội

x

x

 

Phúc lợi xã hội và Tư vấn

x

 

 

Khoa Thần học

Thần học

x

x

 


II. Học bổng theo trình độ TOPIK

Program

Mức

Mức hỗ trợ

Tiêu chuẩn

Sinh viên nhập học

Học bổng ban đầu cho du học sinh (chỉ áp dụng cho học kỳ đầu)

A

60% học phí

TOPIK 5 trở lên

B

50% học phí

TOPIK 3,4

C

40% học phí

TOPIK 1,2

Sinh viên đang theo học

Học bổng GPA cho du học sinh

A

100% học phí

GPA của học kỳ trước cao hơn 4.0

B

60% học phí

GPA của học kỳ trước cao hơn 3.0

C

40% học phí

GPA của học kỳ trước cao hơn 2.5

D

20% học phí

GPA của học kỳ trước cao hơn 1.75

Học bổng Ngoại ngữ

5% học phí cho 01 cấp độ nâng bậc TOPIK

Chỉ áp dụng cho học kỳ nhận kết quả

※Mức học bổng có thể thay đổi.

Thông tin chi tiết có thể tham khảo ở file đính kèm hoặc trên website https://eng.cup.ac.kr//main/main.asp