Thông báo v/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2015-2016

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2014/TTLT – BGDĐT – BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập

Stt

Đối tượng

Hồ sơ

Ghi chú

1

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp.

 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/01/2016.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên  P.102 – khu D1

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.