Chế độ chính sách-Trợ cấp Xã hội

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Viết bởi admin   
Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 10:46

Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn nằm trong khuôn viên trường với diện tích 3,6 ha, gồm 3 block mỗi block 5 tầng, với tổng 416 phòng ở. Hệ thống phòng ở sạch sẽ, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi của cá nhân trong và ngoài nhà trường tại ký túc xá nhà trường.

 
Quyết định về việc chi Trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015
Viết bởi admin   
Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 13:51

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

 
Thông báo v/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2015-2016
Viết bởi phonghidro   
Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 16:04

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2014/TTLT – BGDĐT – BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập

Stt

Đối tượng

Hồ sơ

Ghi chú

1

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp.

 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/01/2016.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên  P.102 – khu D1

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.
 
Thông báo v/v v nộp giấy cam kết trả nợ vốn vay ưu đãi giáo dục
Viết bởi admin   
Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 16:43

Căn cứ quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV);

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể HSSV năm cuối hệ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chính quy đã làm thủ tục vay vốn ưu đãi ở ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cam kết trả nợ vay tín dụng, cụ thể:

1. Đối tượng: HSSV các lớp chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đã làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương phải làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp cho Nhà trường theo quy định (có mẫu kèm theo)

2. Thời hạn nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2015

3. Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên.

Kính đề nghị lãnh đạo khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp đôn đốc nhắc nhở HSSV thực hiện làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Nhà nước.

Sau thời hạn trên, HSSV nào không làm cam kết trả nợ, Phòng CTSV sẽ không xác nhận tình trạng tốt nghiệp trước khi ra trường.

Mẫu “Giấy cam kết trả nợ” HSSV có thể tải tại trang web http://viethanit.edu.vn (Menu VĂN BẢN\Biểu mẫu) của trường hoặc trang web http://vayvondihoc.moet.gov.vn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 
QUYẾT ĐỊNH cấp học bổng tài trợ Học kỳ II năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 14:49

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;

Căn cứ Biên bản số 02 ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng xét cấp học bổng học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2013-2014;

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 12:27

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN


Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;