Đánh giá điểm rèn luyện

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện toàn khóa của sinh viên khóa 8
Viết bởi admin   
Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 08:11

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

 
Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017
Viết bởi admin   
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 11:42

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;